logo

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależneń dla Młodzieży we Wrocławiu

Przyjęcia

W sprawie przyjęć prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem 71 788 93 09 lub osobiście w godzianch pracy placówki.