logo

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależneń dla Młodzieży we Wrocławiu

Nasza kadra

Adam Lewicki

Dyrektor placówki.

Magister filozofii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Dyplomowany psychoterapeuta 5-letniego akredytowanego kursu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Ukończył V letni całościowy Kurs Psychoterapeutyczny we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii rekomendowany przez PTP. Realizator programu CANDIS prowadzonego przez dr Evę Hoch i dr Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health, Mannheim Technische Universitat w Dreźnie.

Ukończył także szkolenia:

Terapia uzależnień behawioralnych, z wykorzystaniem wiedzy seksuologicznej -  organizowane przez Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne "Refugium”

Warsztaty z hipnozy - zastosowanie zaawansowanych metod hipnoterapii ericksonowskiej - praca z procesem wg Ernesta Rossiego organizowane przez Wrocławski Instytut Psychotarapii.

Zaawansowane techniki hipnozy ericksonowskiej w pracy terapeutycznej prowadzone przez Jan Dyba Wrocławski Instytut Psychotarapii (30h)

Dziadek Huberta i Tymona. Tata Gabrysi. Mąż Ewy. Kolega dwóch kotów. Przepłynąłem siedem rzek, przeszedłem siedem gór, przeczytałem 42000 książek (albo i więcej)

Alicja Płócienniczak

Z-ca Dyrektora. Z wykształcenia mgr pedagog - absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej (resocjalizacja). Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Dyplomowana psychoterapeutka 5-letniego kursu akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii we Wrocławiu (podejście Systemowo-Eriksonowskie). W trakcie dwuletniego Szkolenia: „Psychoterapia środowiskowa dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym” Wrocławski Instytut Psychoterapii. Posiada Certyfikat programu profilaktycznego Fred Goes Net oraz Certyfikat terapii CANDIS prowadzone przez dr Evę Hoch i dr Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health, Mannheim Technische Universitat w Dreźnie. Posiada Certyfikat Trenera (Coach) - VII edycji „Szkoła Trenerów" organizowanego przez Dolnośląską Akademię Rozwoju we Wrocławiu (Certyfikat RIS, SUS 2.0).

Ukończyła szkolenia:

„Uzależnienia behawioralne dla specjalistów terapii uzależnień" realizowany przez Instytut Terapii i Edukacji S.C. w Poznaniu (67h).

Warsztaty z hipnozy - zastosowanie zaawansowanych metod hipnoterapii ericksonowskiej - praca z procesem wg Ernesta Rossiego organizowane przez Wrocławski Instytut Psychotarapii.

Terapia uzależnień behawioralnych, z wykorzystaniem wiedzy seksuologicznej -  organizowane przez Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne "Refugium”

Zaawansowane techniki hipnozy ericksonowskiej w pracy terapeutycznej prowadzone przez Jan Dyba Wrocławski Instytut Psychotarapii (30h)

Barbara Pośledniak

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Ośrodku Szkolenia Systemowych w Krakowie oraz uzyskała I stopień jako terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniach. Realizator programów CANDIS i FreD goes net prowadzone przez dr Evę Hoch i dr Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health, Mannheim Technische Universitat w Dreźnie. Uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym leczenia osób cierpiących na zespół stresu pourazowego i związanymi z nim zaburzeniami emocjonalnymi prowadzonego przez Community Stress Prevention Center z Izraela. Ratownik KPP oraz TCCC.

Agata Niezabitowska

Psycholog, certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień. W trakcie studiów doktoranckich w Zakładzie Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii UWr. Realizatorka programu CANDIS prowadzonego przez dr Evę Hoch i dr Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health, Mannheim Technische Universitat w Dreźnie.

Piotr Tatuch

Instruktor Terapii Uzależnień, wychowawca w ośrodku stacjonarnym MONAR MARIANÓWEK.

Natalia

Natalia Czapla

Specjalistka Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Jest certyfikowanym trenerem i coachem. Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach akredytowanej Szkoły Polskiego Towarzystwa Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. 
Ukończyła szkolenia: "Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi" i "Dialog motywujący w terapii" w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz "Komunikacja bez przemocy" (Nonviolent Communication (NVC)).

Ela Lenkiewicz

Specjalistka Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji.
Realizatorka programu CANDIS prowadzonego przez przez dr Heike Rohrbacher, Anja Pixa z Central Institute on Mental Health, Mannheim Technische Universitat, Dresden.
Ukończyła szkolenia:  
-  Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi w Instytucie Psychologii Zdrowia
- Studium Dialogu Motywującego zorganizowanego przez Polski Instytut Dialogu Motywującego

Tomasz Chowaniec

Specjalista psychiatra. Absolwent Akademii Medycznej wydziału lekarskiego we Wrocławiu (2000). Tytuł Specjalisty Psychiatry uzyskał w 2008 roku. Uczestnik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Joanna Kostecka-Cyfert

Główna księgowa

Magister kierunku Finanse i Zarządzanie.

Ukończone studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Certyfikat Głównego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.