logo

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależneń dla Młodzieży we Wrocławiu

Przyjęcia

W sprawie przyjęć prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem 71 788 93 09 lub osobiście w godzianch pracy placówki, tj. 9:00- 20:00 poniedziałek /piątek, sobota 9:00-15:00.